Notificare privind confidenţialitatea datelor pe site-ul:

www.takaritas.ro, www.curateniehaghita.ro

 

Societatea vă respectă dreptul la intimitate. Această notificare privind confidenţialitatea explică cine suntem, cum colectăm, împărtăşim şi folosim informaţiile cu caracter personal despre dumneavoastra şi cum vă puteţi exercita drepturile de confidenţialitate. Această notificare privind confidenţialitatea se aplică informaţiilor cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-ului nostru.

 

Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri legate de utilizarea de către noi a informaţiilor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi folosind datele de contact furnizate în partea de jos a acestei notificări privind confidenţialitatea.

 

Ce face Societatea?

 

Societatea este un furnizor de servicii de curăţenie. Pentru mai multe informaţii despre noi consultaţi secţiunea „Despre noi” şi ” Contact” de pe site-ul nostru.

Operatorul de date asociat informaţiilor dumneavoastra cu caracter personal este Societatea.

 

Ce informaţii cu caracter personal colectează prin intermediul site-ului şi de ce?

 

Informaţiile cu caracter personal pe care le putem colecta în legătură cu dvs. se încadrează în categoriile următoare:

 1. Informaţiile pe care le furnizaţi în mod voluntar

 

Anumite părţi ale site-ului nostru vă pot cere să furnizaţi informaţii cu caracter personal în mod voluntar.

 

De exemplu, vă putem întreba:

 • despre feedback-ul dumneavoastra în legătură cu serviciile noastre (chestionarul privind satisfacţia, formular de reclamaţii)
 • dacă doriţi să vă abonaţi la newsletter-ul nostru;
 • dacă doriţi să transmiteţi solicitări prin intermediul unui formular de contact;
 • dacă doriţi să folosiţi secţiunea noastră pentru cariere, în cazul în care doriţi să aplicaţi pentru un post în cadrul companiei.

 

Motivele pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastra vor fi indicate în momentul colectării.

 

 

2. Informaţiile pe care le colectăm automat

 

Când vizitaţi site-ul nostru, este posibil să colectăm automat anumite informaţii de pe dispozitivul dumneavoastră

.

În mod specific, informaţiile pe care le colectăm în mod automat pot include informaţii precum adresa de IP, tipul dispozitivului, numerele de identificare unice ale dispozitivului, tipul de browser, locaţia geografică generală (de exemplu, locaţia la nivel de ţară sau oraş) şi alte informaţii tehnice. De asemenea, este posibil să colectăm informaţii despre modul în care dispozitivul dumneavoastra a interacţionat cu site-ul nostru, inclusiv paginile accesate şi link-urile pe care aţi făcut click.

 

Colectarea acestor informaţii ne permite să înţelegem mai bine traficul pe site-ul nostru, de unde provin cititorii noştri şi ce conţinut este cel mai interesant pentru ei. Utilizăm aceste informaţii pentru scopurile noastre interne de analiză şi pentru a îmbunătăţi calitatea şi relevanţa site-ului pentru vizitatorii noştri.

 

Unele dintre aceste informaţii pot fi colectate utilizând cookies şi tehnologii de urmărire similare, după cum se explică în continuare în Declaraţia privind cookies .

 

În general, vom folosi informaţiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastra numai în scopurile descrise în această notificare privind confidenţialitatea sau în scopurile pe care vi le explicăm în momentul în care colectăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil să folosim informaţiile dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, care nu sunt incompatibile cu scopurile pe care vi le-am dezvăluit (cum ar fi scopuri de arhivare în interes public, scopuri asociate cercetării ştiinţifice sau istorice sau scopuri statistice), dacă şi unde acest lucru este permis de legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor.

 

Reţineţi că prezenta notificare privind confidenţialitatea pentru site nu se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm, în afara acestui site, atunci când furnizăm servicii de curăţenie. Pentru acestea, vă rugăm să consultaţi notificarea noastră privind confidenţialitatea datelor clienţilor . În alte cazuri de colectare a datelor cu caracter personal, furnizăm o notificare specifică privind confidenţialitatea datelor, pentru a explica de ce şi cum prelucrăm date cu caracter personal.

 

Cui împărtăşeşte Societatea informaţiile mele cu caracter personal?

 

Putem divulga informaţiile dumneavoastra cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • companiilor din cadrul grupului sau furnizorilor terţi de servicii şi partenerilor care ne furnizează servicii de prelucrare a datelor (de exemplu, pentru a sprijini livrarea, a asigura funcţionalitatea sau pentru a contribui la îmbunătăţirea
 • securităţii site-ului nostru) sau care prelucrează în alt mod informaţiile cu caracter personal, pentru scopurile descrise în această notificare privind confidenţialitatea sau scopuri care vă sunt comunicate atunci când colectăm informaţiile dumneavoastra cu caracter personal. O listă a furnizorilor de servicii şi partenerilor noştri actuali este disponibilă aici ;
 • oricărui organism competent de aplicare a legii, de reglementare, agenţii guvernamentale, instanţe de judecată sau alte terţe părţi în cazul în care noi credem că divulgarea este necesară (i) ca o chestiune de drept sau regulament aplicabil, (ii) pentru a ne exercita, stabili sau apăra drepturile legale sau (iii) pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau oricărei alte persoane;
 • unui cumpărător potenţial (şi reprezentanţilor şi consultanţilor săi), în legătură cu orice preluare, fuziune sau achiziţie propusă a oricărei părţi a companiei noastre, dacă informăm cumpărătorul că trebuie să utilizeze informaţiile dumneavoastra cu caracter personal numai în scopurile descrise în această notificare privind confidenţialitatea;
 • oricărei alte persoane, cu consimţământul Dvs. privind divulgarea.

Temeiul juridic al prelucrării informaţiilor cu caracter personal (numai pentru vizitatorii din SEE)

 

Dacă sunteţi vizitator din Spaţiul Economic European, temeiul nostru juridic pentru colectarea şi utilizarea informaţiilor cu caracter personal descrise mai sus va depinde de informaţiile cu caracter personal în cauză şi de contextul specific în care le colectăm.

 

Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta informaţii cu caracter personal de la dumneavoastra numai în cazul în care avem consimţământul dumneavoastra în acest sens, atunci când avem nevoie de informaţiile cu caracter personal pentru a încheia un contract cu dumneavoastra sau în cazul în care prelucrarea este în interesele noastre legitime şi nu prevalează interesele dumneavoastra privind protecţia datelor sau drepturile şi libertăţile dumneavoastra fundamentale. În unele cazuri, este posibil să avem şi o obligaţie legală de a colecta informaţii cu caracter personal de la dumneavoastra sau nevoie de altfel de informaţii cu caracter personal, pentru a proteja interesele vitale ale dumneavoastra sau ale unei alte persoane.

 

Dacă vă solicităm să furnizaţi informaţii cu caracter personal pentru a respecta o cerinţă legală sau pentru a vă contacta, vom clarifica acest lucru la momentul respectiv şi vă vom informa dacăfurnizarea informaţiilor cu caracter personal este obligatorie sau nu (precum şi privind posibilele consecinţe ale nefurnizării informaţiilor dumneavoastra cu caracter personal).

 

În mod similar, în cazul în care colectăm şi folosim informaţiile dvs. cu caracter personal bazându-ne pe interesele noastre legitime (sau pe cele ale oricărei terţe părţi), vom clarifica aceste interese legitime la momentul respectiv.

 

 

 

Cum păstrează Societatea informaţiile mele cu caracter personal în siguranţă?

 

Folosim măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a proteja informaţiile cu caracter personal pe care le colectăm şi le prelucrăm. Măsurile pe care le folosim sunt concepute să vă ofere un nivel de securitate adecvat riscului asociat prelucrării informaţiilor dvs. cu caracter personal.

 

Transferuri internaţionale de date

 

Informaţiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate şi prelucrate în alte ţări decât ţara în care locuiţi. Aceste ţări pot avea legi privind protecţia datelor diferite de legile ţării dumneavoastra (şi, în unele cazuri, datele pot sănu fie la fel de protejate).

 

În mod specific, serverele site-ului nostru se află în Romania iar companiile din cadrul grupului şi terţii furnizori de servicii şi parteneri activează în întreaga lume. Asta înseamnă că atunci când colectăm informaţiile dumneavoastra cu caracter personal, este posibil să le prelucăm în oricare dintre aceste ţări.

 

Cu toate acestea, am luat măsurile de protecţie adecvate pentru a solicita protejarea informaţiilor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu această notificare privind confidenţialitatea. Am implementat măsuri de protecţie similare în cadrul furnizorilor de servicii şi partenerilor noştri terţi. La cerere, se pot oferi detalii suplimentare.

 

Păstrarea datelor

 

Noi păstrăm informaţiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastra în cazul în care avem un motiv profesional legitim în acest sens (de exemplu, pentru a vă oferi un serviciu pe care l-aţi solicitat sau pentru a ne conforma cerinţelor legale, fiscale sau contabile aplicabile).

 

Când nu avem un motiv profesional legitim pentru a vă prelucra informaţiile cu caracter personal, le vom şterge sau anonimiza sau, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, pentru că informaţiile dvs. cu caracter personal au fost stocate în arhivele de rezervă), atunci vă vom păstra în siguranţă informaţiile cu caracter personal şi le vom izola faţă de orice prelucrare ulterioară, până când este posibilă ştergerea.

 

Drepturile dvs. privind protecţia datelor

 

Aveţi următoarele drepturi privind protecţia datelor:

 • Dacă doriţi să accesaţi, să corectaţi, să actualizaţi sau să solicitaţi ştergerea informaţiilor dvs. cu caracter personal, puteţi face acest lucru în orice moment.
 • În plus, dacă sunteţi rezident al Uniunii Europene, vă puteţi opune prelucrării informaţiilor cu caracter personal, ne puteţi cere să restricţionăm prelucrarea informaţiilor dvs. cu caracter personal sau puteţi solicita portabilitatea informaţiilor dvs. cu caracter personal.
 • Aveţi dreptul să renunţaţi la comunicările de marketing pe care vi le trimitem, în orice moment. Puteţi exercita acest drept făcând clic pe linkul „dezabonare”sau „renunţare”din e-mailurile de marketing pe care vi le trimitem. Pentru a renunţa la alte forme de marketing (cum ar fi marketingul prin poştă sau telemarketingul), vă rugăm să ne contactaţi folosind datele de contact furnizate în secţiunea „Cum să ne contactaţi”de mai jos.
 • În mod similar, dacă am colectat şi prelucrat informaţiile dvs. cu caracter personal cu consimţământul dvs., atunci vă puteţi retrage consimţământul în orice moment. Retragerea consimţământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de retragere şi nici nu va afecta prelucrarea informaţiilor dvs. cu caracter personal efectuată în baza unor temeiuri juridice, altele decât consimţământul

Puteţi exercita aceste drepturi contactând-ne la adresa de email office@takaritas.ro. Răspundem tuturor cererilor pe care le primim de la persoane care doresc să îşi exercite drepturile privind protecţia datelor, în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniu.

 

De asemenea, aveţi dreptul de a transmite o reclamaţie unei autorităţi de protecţie a datelor, cu privire la colectarea şi utilizarea informaţiilor dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, sperăm, bineînţeles, că veţi putea să discutaţi întâi cu noi orice eventuale probleme. Pentru mai multe informaţii, contactaţi autoritatea de supraveghere – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Bd. Gh. Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti email: anspdcp@dataprotection.ro.

 

Actualizări la această notificare privind confidenţialitatea

 

Este posibil să actualizăm din când în când această notificare privind confidenţialitatea, în urma unor modificări legale, tehnice sau profesionale. Atunci când actualizăm notificarea privind confidenţialitatea, vom lua măsurile adecvate pentru a vă informa, în funcţie de schimbările aduse. Vom obţine consimţământul dumneavoastra cu privire la orice modificare semnificativă a notificării privind confidenţialitatea, dacă şi când acest lucru este impus prin legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor.

 

Puteţi vedea când a fost actualizată ultima dată această notificare privind confidenţialitatea prin verificarea datei „ultimei actualizări”, afişată în partea de sus a acestei notificări.

 

Cum să ne contactaţi

 

Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri legate de utilizarea de către noi a informaţiilor dumneavoastra cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi, folosind următoarele date – email: office@takaritas.ro. si numarul de telefon 0745-233.039.